+48 739 547 122

Dni Afryki w Olsztynie

XX-lecie

Dni Afryki w Olsztynie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

AFRYKA
HISTORIA – KULTURA
– POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
– PERSPEKTYWY GEOPOLITYCZNE

 

20-21 maj 2024r.

PATRONATY HONOROWE

JM dr. hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM, Rektor UWM w Olsztynie JE Papa Diop, Ambasador Senegalu w Polsce, Ukrainie i Czechach JE prof. Anastase Shyaka, Ambasador Rwandy w Polsce

20 MAJA 2024 r. (PONIEDZIAŁEK)

Forma hybrydowa: stacjonarnie – Wydział Humanistyczny UWM, ul. K. Obitza 1
online: Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/6838849510?pwd=dUFYM0I0eVFqeEZ2Vy82VE13SmpwZz09

Meeting ID: 683 884 9510, Passcode: Be2kfB [Czas Polski (Central European Time): GMT + 2]

8.30–9.00 Rejestracja uczestników konferencji

/Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, hol przy Auli Teatralnej, s. 38/

9.00–10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
/Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, s. 38/

dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji Wydziału Humanistycznego UWM

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, JM Rektor UWM JE prof. Anastase Shyaka, Ambasador Rwandy w Polsce

JE Papa Diop, Ambasador Senegalu w Polsce, Ukrainie i Czechach XX-lecie Dni Afryki w Olsztynie – prof. dr hab. Iwona Anna Ndiaye, dr hab. Bara Ndiaye Wręczenie nagród laureatom regionalnego konkursu wiedzy o Afryce

10.00–11.00 Obrady plenarne (Moderator: Bara Ndiaye)
/Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, s. 38/

Renata Diaz-Szmidt (Uniwersytat Warszawski), Odzyskiwanie pamięci. Dyskurs literacki o Nzindze Mbandi – władczyni przedkolonialnych królestw w literaturze Angoli

Donato Ndongo Bidyogo (pisarz, dziennikarz, historyk i polityk z Gwinei Równikowej), The history and tragedy of Equatorial Guinea

Buata B. Malela (University of Mayotte), L’Afrique en miroir : fiction et géopolitique / Africa in the
Mirror: Fiction and Geopolitics /online/

11.00–11.15 Dyskusja

11.15–11.30 Przerwa kawowa

11.30–12.40 Panel I (Moderator: Konrad Czernichowski)
/Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, s. 38/

Krzysztof Rak (niezależny badacz), Pierwsi ludzie w zachodniej Afryce. Epoka kamienia w tej części kontynentu

Moustapha Sall (Université Cheikh Anta Diop de Dakar), Archéologie et histoire des identités en Sénégambie /online/

Kahinga Kamau (UWM w Olsztynie), Beyond Borders: Africa’s Scientific Horizon and global contributions /online/

Ewa Cieślik (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Poziom integracji Afryki z technologicznymi sieciami produkcji na tle innych regionów świata

12.40–13.00 Dyskusja

13.00–14.00 Panel II dyskusyjny: „Stereotypy o Afryce w polskich mediach”
(Moderator: Bara Ndiaye)
/Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, s. 38/

Wojciech Łobodziński (Ecoles des Hautes Etudes Commerciales du Nord Campus Lille), The media image of African policy in European countries and Poland in the times of the new Cold War

Z udziałem: Paweł Średziński, historyk, publicysta, dziennikarz, współautor raportu z monitoringu polskich mediów Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach

14.00–15.00 Obiad (Bar Kortowiak, Olsztyn, ul. Dybowskiego 11)

15.00–16.10 Panel III (Moderator: Bara Ndiaye)
/Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, s. 38/

Gnacabi Prince Albert Kouacou (Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan), L’Afrique déshumanisée dans L’Africain de J.M.G. Le Clézio /online/

Ilias Tasopoulos (University of Peloponnese), Navigating the African skies and Libyan crossroads: Turkey’s strategic ballet /online/

Konrad Czernichowski, Innocent Novart (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Investment attractiveness of Tanzania

Emmauel Humba, Esther Muga i Fredy Byamungu (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Socialism in Tanzania after independence

16.10–16.25 Dyskusja

16.25–16.45 Przerwa kawowa

16.25-16.45 Panel IV Posterowy /Wydział Humanistyczny UWM, hol przy Auli Teatralnej/

Mirosław Grzybowski, Małgorzata Jankun-Woźnicka (UWM w Olsztynie), Zrównoważony Rozwój Turystyki Kulturowej w Egipcie: Wyzwania i perspektywy / Sustainable Cultural Tourism Deveopment in Egypt: Challenges and Prospects /poster/

Małgorzata Jankun-Woźnicka, Ewelina Woźnicka (UWM w Olsztynie), Potencjał turystyczny regionu Wielkich Jezior Afrykańskich /poster/

Renata Tandyrak, Bożena Jaworska (UWM w Olsztynie), Rwanda. Światowe dziedzictwo wpisane na listę wspólnego dobra ludzkości /poster/

Bogdan Wziątek (UWM w Olsztynie), Zorganizowane wędkarstwo sportowe w Afryce /poster/

16.45–18.30 Panel V (Moderator: Bara Ndiaye)
/Wydział Humanistyczny UWM, Sala Posiedzeń im. A. Bartoszewicza, s. 107 A/

Papa Ousmane Diedhiou (Uniwersytet Warszawski), Entre Héritage et Adaptation : Les Défis de la Diaspora Africaine dans la Préservation Culturelle

Maciej Rusinowski (Uniwersytet Warszawski), Ciało i jego symbolika w portugalskojęzycznym piśmiennictwie afrykańskim

Alioune Dème (Université Cheikh Anta Diop de Dakar), Culture populaire, whatsApp et égalité/ intégration sociale /online/

Touahri Nadéra & Michel May (Université de Tunis), Afrocontemporanéité et science-fiction africaine /online/

Reinhold Utri (Uniwersytet Warszawski), The Suffering Africa as a Topic in the works of Karl May /online/

Patryk Laskowski (UWM w Olsztynie), Siły pancerne Egiptu. Historia i wyposażenie

18.30–18.50 Dyskusja

19.00–20.00 Koncert „MOJA AFRYKA” (pokazy taneczne, pokaz mody, muzyka na żywo)

20.00–21.00 AFROPARTY (muzyka na żywo Ablaye Badji Band)

/Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, s. 38/

21 MAJA 2024 r. (WTOREK)

9.00–9.40 Prezentacja serii naukowej „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” (wyd. UWM) oraz projektu wydawniczego Afryka Subsaharyjska. Potencjał, problemy i możliwości dla Polski (autorzy: Ewa Cieślik, Konrad Czernichowski, Bara Ndiaye, wyd. PWN)

/Biblioteka Uniwersytecka UWM, Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12 B, sala 116/

Z udziałem: Andrzej Korytko, Dyrektor Instytutu Historii UWM
Bara Ndiaye, Paweł Letko, współredaktorzy serii

Ewa Cieślik, Konrad Czernichowski, Bara Ndiaye, współautorzy monografii Afryka Subsaharyjska. Potencjał, problemy i możliwości dla Polski

9.40–10.20 Spotkanie z pisarzem z Gwinei Równikowej Donato Ndongo Bidyogo (Moderator: Renata Diaz-Szmidt, tłumaczenie: Maciej Rusinowski)

/Biblioteka Uniwersytecka UWM, sala 116/

10.30–11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.40 Panel VI dyskusyjny: „Wolontariat w Afryce: prawa i mity”

(Moderator: Iwona Ndiaye)

Z udziałem: Konrad Czernichowski, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych Afryki Subsaharyjskiej, koordynator wrocławskiego i lubelskiego ośrodka Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata

„Maitri” (2009–2012, 2014–2021)

Julia Orłowska, koordynatorka projektów edukacyjnych, Polska Akcja Humanitarna /online/ Forma hybrydowa: stacjonarnie – /Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, s. 38;
online: Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/6838849510?pwd=dUFYM0I0eVFqeEZ2Vy82VE13SmpwZz09

Meeting ID: 683 884 9510, Passcode: Be2kfB [Czas Polski (Central European Time): GMT + 2]

11.40–13.40 Panel VI (Moderator: Ewa Cieślik)
/Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, s. 38/

Emanuel Kalejaiye (niezależny badacz), Polsko-afrykański bohater August Agboola Browne, historyczne oraz praktyczne tło – prawda czy fałsz

Andrzej Adamowicz (Bractwo Weteranów w Polsce), Polska w Afryce – stracone szanse

Wiesław B. Łach (UWM w Olsztynie), Polska Wojskowa Jednostka Specjalna Doraźnych Sił Zbrojnych

ONZ w Egipcie w dokumentach Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w początkowym okresie funkcjonowania (1973–1974)

Halina Łach (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie), Stosunki polsko-etiopskie w okresie prokomunistycznego reżimu Dergo

Filip Urbański (Uniwersytet Warszawski), Kontynent złych wiadomości? – porwania obywateli polskich w Afryce Subsaharyjskiej w XXI w.

Marta Kogut, Wojciech Cylka (UWM w Olsztynie), Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Afryce Wschodniej na portalach internetowych polskich kanałów informacyjnych

13.40–14.00 Dyskusja

14.00–15.00 Obiad (Bar Kortowiak, Olsztyn, ul. Dybowskiego 11)

15.00–16.20 Panel VII (Moderator: Wiesław B. Łach)
/Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, s. 38/

Przemysław Michał Fydryszewski (UWM w Olsztynie), Prześladowania ludów afrykańskich przez Niemców na początku XX w.

Bara Ndiaye (UWM w Olsztynie), Historia oraz stan obecny Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)

Paweł Letko (UWM w Olsztynie), Od „względnej stabilności” przez „zbrojną neutralność” po skrajny ekstremizm – sytuacja społeczno-polityczna w Burkina Faso w latach 2016–2022

Robert Ainebyona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Examining Uganda’s Counterterrorism Efforts: Analysis of Political, Social, Economic, and Global Perspectives

16.20–16.40 Dyskusja

16.40–17.00 Przerwa kawowa

17.00–18.20 Panel VII (Moderator: Paweł Letko)
/Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, s. 38/

Izabella Siemianowska (UWM w Olsztynie), Grupa Wagnera jako narzędzie ekspansji Federacji Rosyjskiej w Afryce

Marta Jarczyńska (Wschodnia Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku Filia w Ełku), Wykorzystanie prywatnych firm wojskowych w Afryce na przykładzie Grupy Wagnera

Olga Letka-Spychała (UWM w Olsztynie), Rosyjskie narracje w afrykańskiej infosferze (na przykładzie kanałów African Corps i Afrique Média TV)

Maria Wereszko (Uniwersytet Warszawski), Sposoby kształtowania tożsamości i metody wychowania w The Nigerian Girl Guides Association

18.20–18.40 Dyskusja

18.40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

/Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, s. 38/

Komitet Naukowy:

Mamadou Bah
Daniel Boćkowski
Alioune Deme
Jean Diatta
Mamadou Diouf
Mor Faye
Andrzej Kopiczko
Amar Mbeng
Krzysztof Młynarczyk
Mariusz Rutkowski
Moustapha Sall

Komitet Organizacyjny:

Bara Ndiaye (przewodniczący)
Iwona Anna Ndiaye (sekretarz)
Paweł Letko

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

14 kwietnia 2024 r.
Prelekcja „Problemy postkolonialne współczesnej Afryki Subsaharyjskiejˮ
Spotkanie dr. hab. Bary Ndiaye z młodzieżą szkolną Liceum nr 2 w Olsztynie 

8 maja 2024 r.
Regionalny konkurs wiedzy o Afryce
dla uczniów szkół ponadpodstawowych klas I-IV (licea) oraz klas I-V (technika)

16 maja 2024 r., godz. 17.00-19.00
Smaki Senegalu

Spotkanie w ramach cyklu „Biblioteka podróżnika” na temat tradycji kulinarnych w Senegalu. Prowadzenie: dr hab. Bara Ndiaye, pracownik Instytutu Historii oraz prof. Iwona Anna Ndiaye, pracownik Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego w Olsztynie.

Nie zabraknie degustacji ulubionych napojów Senegalczyków – soku z owoców baobabu i hibiskusa… /Biblioteka Uniwersytecka UWM, Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12 B, sala 116, antresola/

18–19 maja 2024 r., godz. 13.00–14.30
Warsztaty bębniarskie

Nauka gry na afrykańskich bębnach (djembe) dla początkujących. Prowadzenie: senegalski muzyk Ablaye Badji Band /Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1, Aula Teatralna 38, parter/

18–19 maja 2024 r., godz. 15.00–16.30
Warsztaty taneczne

Nauka gry tradycyjnego tańca afrykańskiego dla początkujących. Prowadzenie: senegalski muzyk Ablaye Badji Band /Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1, Aula Teatralna 38, parter/

20 maja 2024 r., godz. 19.00–20.00 Koncert „Moja Afryka”
Pokaz mody afrykańskiej

Widowisko muzyczno-taneczne z udziałem m.in. Marceliny Caban – uczennicy Zespołu Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiej w Częstochowie, Aishy Ngouille Ndiaye – solistki Fundacji Tańca Współczesnego Pryzmat w Olsztynie, senegalskiego muzyka Ablaye Badji Band (djembe, kora)

Pokaz tradycyjnych strojów typowych dla krajów Afryki Zachodniej (w ramach programu koncertu „Moja Afrykaˮ). W roli modelek wystąpią studenki i wykładowczynie UWM.

/Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1, Aula Teatralna 38, parter/ 

20 maja 2024 r., godz. 20.00–21.00 AFROPARTY (muzyka na żywo Ablaye Badji Band)
/Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1, Aula Teatralna 38, parter/

20–21 maja 2024 r, godz. 9.00–16.00 Stoisko rękodzieła

(Fundacja Dzieci Madagaskaru)

/Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1, hol przy Auli Teatralnej, parter/

31 maja 2024 r. 10.00–11.30
Kobiety Senegalu

Warsztaty na temat ciekawostek z życia senegalskich kobiet poprowadzi prof. Iwona Ndiaye. Nie zabraknie tradycyjnych strojów, biżuterii… i tańca. /Klub Seniora, Power Dance Agora, Olsztyn, ul. Żołnierska 45/

Czerwiec 2024 r.
Taniec afrykański – tradycje i współczesność
Warsztaty międzykulturowe i taneczne poprowadzi prof. Iwona Ndiaye.

/Dom Kultury w Biskupcu/

WYSTAWY

Afryka w nauce, 10–31 maja 2024 r.

Wystawa publikacji naukowych poświęconych problematyce afrykańskiej z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej UWM oraz zbiorów prywatnych organizatorów Dni Afryki. /Biblioteka Uniwersytecka UWM, ul. Oczapowskiego 12 B, antresola/

 

XX-lecie Dni Afryki w Olsztynie, 10–31 maja 2024 r.

Wystawa prezentująca projekty oraz przedsięwziecia naukowe, edukacyjnei kulturalne, zrealizowane w latach 2004–2023 w ramach Dni Afryki w Olsztynie. /Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1, hol przy Auli Teatralnej, parter/

 

AFROMEDES, 10–31 maja 2024 r.

Wystawa zdjęć grupy przyjaciół, którzy starym mercedesem odbyli kilka wypraw do Afryki.

Retrospekcja wystawy zaprezentowanej podczas VIII Dni Afryki w Olsztynie w 2015 r. /Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1, hol przy Auli Teatralnej, parter/

Afryka w oczach dziecka, 10–31 maja 2024 r.

Wystawa prac konkursowych wychowanków olsztyńskich oraz regionalnych placówek oświatowo-wychowawczych
/Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1, hol przy Auli Teatralnej, parter/

Adres

Plac Defilad

00-110 Warszawa

Telefon

+48 739 547 122

E-mail

contact.nidopoland@gmail.com