+48 739 547 122

„Listy Artura Hutnikiewicza”

dr Lucyna Żbikowska

25 października 2023 roku w Osiedlowym Klubie RSM „Akwarium”
w Rzeszowie miała miejsce promocja książki
dr Lucyny Żbikowskiej „Listy Artura Hutnikiewicza”

„Nowa książka wydana została (podobnie jak poprzednie książki pani doktor) z wielkim smakiem i kunsztem edytorskim przez Ryszarda Świątoniowskiego i jego Wydawnictwo RS DRUK.”

dr Lucyna Żbikowska

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która pracę magisterską oraz doktorską napisała pod kierunkiem prof. Artura Hutnikiewicza. Badaczka dziejów wielkich Polaków oraz powstańca warszawskiego z Nigerii Augusta Agbooli Browne, historyk literatury i poetka.
Od kilku lat współpracuje z NIDO w zakresie kultury i nauki. Ostatnie zainteresowania dr Lucyny Żbikowskiej skupiają się wokół twórczości przetłumaczonej na język polski nigeryjskiego noblisty Wole Soyinka – pierwszego laureata z Afryki – 1986 r.

„Listy Artura Hutnikiewicza” są dopełnione nader ciekawą, obszerną wypowiedzią Lucyny Żbikowskiej o Arturze Hutnikiewiczu, jego listach i dzienniku (także w angielskiej wersji językowej), biogramem tego wybitnego uczonego oraz wspomnieniem o nim Teresy Friedelówny.

Autorka książki, dr Lucyna Żbikowska opowiedziała o całej otoczce dzieła, genezie, relacjach z profesorem Hutnikiewiczem, jego osobowości oraz okolicznościach związanych z finalizacją swojego projektu wydawniczego. Książka i stanowiące jej „esencję” listy Artura Hutnikiewicza sprowokowały publiczność do wyrażenia pewnych uwag, przemyśleń, zadawania pytań. Same listy i ich forma, relacje osobiste adresatki listów i ich autora, a także wartość listów oraz ich zanik w czasach dzisiejszych – te i inne sprawy stały się tematem żywej wymiany zdań, później zaś kuluarowych rozmów.

„W tym mrocznym świecie tylko dobroć, przyjaźń, przywiązanie drugiego człowieka mogą jeszcze podtrzymać i pozwolić jakoś istnieć. Lucynko, zawsze o Pani myślę, jako o kimś niezwykle pięknym, co się tylko przesuwał jak cień uroczy przez moje życie”. To fragment listu nacechowanego poetyckim artyzmem, czułością i jakąś egzystencjalną, filozoficzną prawdą o życiu, relacjach między ludźmi.

Fragment relacji ze spotkania Ryszarda Mścisza
– wybitnego krytyka literackiego i poety

Galeria fotografii z dwóch spotkań w Rzeszowie

Pierwszy rząd od lewej: Ryszard Mścisz, dr inż. Mieczysław Janowski, prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska, Emilia Wołoszyn, Barbara Śnieżek, Barbara Bednarska, Celina Zabierowska; drugi rząd od lewej: Stach Ożóg Teresa Draus, Ryszard Świątoniowski – RS DRUK Rzeszów, Ewelina Łopuszańska – Prezes RSTK, Jarosław Reczek, Rafał Kulasa – kierownik Klubu „Akwarium”.

Spotkanie autorskie w Instytucie
Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
26.11.2023r.

Od lewej: prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska, dr Lucyna Żbikowska, Stach Ożóg artysta

Od lewej: dr Lucyna Żbikowska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. dr hab. Janusz Pasterski

Zapraszamy do obserwowania profilu dr Lucyny Żbikowskiej

Adres

Plac Defilad

00-110 Warszawa

Telefon

+48 739 547 122

E-mail

contact.nidopoland@gmail.com